Thursday, November 4, 2010

ABSTRACT

ENGLISH

The main purpose of our group makes a CD-ROM Interactive Recitation because the market is not a lot of software Recitation in English.Therefore, our group created an interactive tajweed in english language because it is suitable for everyone or "muallaf". Appropriate method to use for interactive functions using the navigation keys on the Graphic User Interface (GUI) to play the animation. In 3E tajweed Interactive multimedia projects, we need to consider four key stages of a multimedia project including planning, design and implementation, evaluation and final delivery.

Research is expected to give results that are useful as interactive multimedia products and can be applied in Islamic education for the learning process, especially in the "hukum" tajweed. In conclusion, we can see clearly that the use of interactive multimedia is to bring an important role in Islamic education.


MALAY

Tujuan utama kumpulan kami membuat CD-ROM Interaktif Tajwid kerana pasaran sekarang tidak mempunyai banyak perisian Tajwid dalam bahasa Bahasa Inggeris. Oleh itu, kumpulan kami mencipta tajwid interaktif dalam bahasa Bahasa Inggeris yang menggunakan bahasa yang sesuai untuk semua orang atau “para muallaf”.

Kaedah yang sesuai di gunakan untuk fungsi interaktif dengan menggunakan kekunci navigasi pada Graphic User Interface (GUI) untuk memainkan animasi. Dalam 3E tajwid Interaktif projek multimedia, kami perlu mempertimbangkan empat tahap utama dari projek multimedia meliputi perancangan, design dan pelaksanaan, penilaian dan terakhir penghantaran.

Penyelidikan ini diharapkan memberi hasil yang bermanfaat sebagai sebuah produk multimedia interaktif dan dapat diterapkan di dalam pendidikan islam untuk proses pembelajaran terutamanya dalam "Hukum" tajwid. Kesimpulannya, kita dapat melihat dengan jelas bahawa penggunaan multimedia interaktif membawa peranan penting dalam pendidikan Islam.


ARABIC


والغرض الرئيسي من مجموعتنا يجعل المضغوطة التفاعلية تلاوة لأن السوق ليس الكثير من تلاوة البرامج باللغة الإنجلزية. " ولذلك ،إنشاء مجموعتنا تفاعلية التجويد اللغة الإنجلزية هي لغة مناسبة للجميع أو "تحويل الطريقة المستخدم الرسومية( واجهة المستخدم المناسبة لاستحدامها في مهام التفاعلية باستخدام مفاتيح التفعل في واجهة المستخدم الرسومية(المستخدم الرسومية )للعب للرسوم المتحركة فيE3 التجويد مشاريع الوسائط المتعددة التفاعلية، ونحن بحاجة للنظر في أربع مراحل رئيسية من المشروع متعدد الوسائط بما في ذلك التصميم والتخطيط والتنفيذ والتقييم والتسليم النهائي. ومن المتوقع أن تعطي نتائج البحوث التي هي مفيدة باعتبارها منتجات الوسائط المتعددة التفاعلية ويمكن تطبيقها في التربية الإسلامية لعلمية التعلم، وخاصة في أحكام التجويد. وفي الختام، يمكننا أن نرى بوضوح أن استخدام الوسائط المتعددة التفاعلية
لتحقيق دورا هاما في التربية الإسلامية..

Share

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
© 2007 Template feito por Templates para Você